Logo

Modified: Monday, February 08, 2010

Onze aanpak

Fase 1Introductie. U kunt zich aanmelden via ons online contactformulier, of u kunt ons per email danwel telefonisch benaderen.Hier zullen u wat algemene vragen worden gesteld over uzelf en uw hulpvraag en zult u worden geïnformeerd over de kosten. Aan de hand van deze informatie zal worden geïnventariseerd wat wij voor u kunnen betekenen. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.

Na de inventarisatie zal besloten worden of er gebruik zal worden gemaakt van onze diensten.

Fase 2 –Aanmelden. Wanneer hiertoe wordt besloten zal er een uitvoerige intake plaatsvinden, dit is tevens het eerste gesprek. Deze zal toegespitst zijn op vragen die relevant zijn om aan uw hulpvraag te gaan werken. U krijgt een aantal vragenlijsten om in te vullen zodat we precies kunnen zien op welke fronten u hulp behoeft en op welke vlakken u tevreden bent, hier zullen we dan ook niet verder op ingaan tijdens het coachingstraject. Hierdoor merk je als cliënt dat de aanpak op jou situatie is toegespitst en kan er snel gegaan worden naar het daadwerkelijke coachen.

Fase 3 - Het coachings traject. Op basis van het intake gesprek stellen wij een coachingsplan op. Dit is om gedurende het traject het overzicht te bewaren. U weet daardoor exact waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten. Hierna beginnen we met het op uw persoonlijke situatie en behoeften afgestemde coachings traject. De coachgesprekken worden op regelmatige basis via de telefoon gevoerd. De meeste mensen kiezen voor een wekelijkse sessie (meestal op een vaste tijd) van 30 tot maximaal 45 minuten per sessie. Email wordt daarbij vaak als ondersteunend communicatiemiddel toegepast.
De tijdsduur van deze gesprekken zullen vooraf worden afgestemd, alsmede de hoeveelheid mail die er zal worden gewisseld. Ook zal u gevraagd worden, in de tijd tussen de sessies, over de gesprekken na te denken en waar nodig besproken voornemens in de praktijk toe te passen. Een coachingstraject varieert in duur, afhankelijk van de te bereiken doelstelling van de coachee. De minimumduur van een traject is 6 weken. Meetbare resultaten zijn meestal al na de tweede sessie zichtbaar.

Fase 4 - De afronding. De zogenaamde “draaideur”. Aan alle begin komt een einde, maar bij een draaideur kan je altijd nog terug. In een afsluitend gesprek zal worden nagegaan of de voorgenomen doelen zijn behaald. Er wordt gekeken naar de toekomst en hoe je niet opnieuw tegen hetzelfde probleem zal aanlopen. Het verbeteren van uw copingsmechanismen zal een gevolg zijn. Het is echter altijd mogelijk dat u in de toekomst onze hulp nog eens kunt gebruiken, of iemand kent aan wie wij onze diensten kunnen aanbieden. Vandaar dat u via de “draaideur” altijd weer bij ons terug kan komen! Onze ervaring is dat het uw eigen verwachtingen zal overtreffen!


Illustratief voor onze aanpak. Een gezonde stap in de goede richting.

Lees meer over waarom coaching >
Lees meer over welke vragen heeft u >